kreska copy.tif
kreska copy.tif
kreska copy.tif
kreska copy.tif
kontakt
Joanna-maluje.JPG
Profesjonalny kurs rysunku i malarstwa –  przygotowanie do egzaminów na wydziały artystyczne oraz zajęcia dla wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć swoje plastyczne umiejętności.

  zajęcia grupowe    zajęcia indywidualne    konsultacje

Intensywne przygotowanie do egzaminów. Przegląd teczek na ASP.
S t u d i o   r y s u n k u  i  m a l a r s t w a
Claudia.jpg
malarstwo3.JPG
P R O G R A M
Program naszego studia skierowany jest głównie do młodzieży pragnącej podjąć studia na kierunkach artystycznych.
Zajęcia prowadzone są przez artystów plastyków, absolwentów ASP w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach. Niewielkie grupy pozwalają na pełne wykorzystanie czasu w pracowni oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Solidna praca podczas zajęć
i wnikliwa korekta dają szansę na osięgnięcie dobrych rezultatów. Każdy uczestnik kursu może spodziewać się z naszej strony fachowości oraz rzetelności wykonywanych korekt.
Zasadniczo zajęcia trwają łącznie z korektami 3 godz. zegarowe, ale w pracowni można zostać dłużej i kontynuować pracę.
P r o g r a m   z a j ę ć :
  martwa natura
  nauka perspektywy
  portret
  szkice
  kompozycja
  ćwiczenia kolorystyczne
Dla osób zdających na Architekturę Wnętrz – dodatkowo ćwiczenia z kompozycji przestrzennej (papier, glina).
rysunek3.JPG
rysunek2.JPG
Na pierwszych kilku zajęciach uczniowie wykonują tylko rysunki i szkice (miękkie ołówki i węgiel).
W kolejnych tygodniach co drugie zajęcia wprowadzamy malarstwo.
Pierwsze tygodnie to rysunek martwej natury.
Od poziomu grupy i zdobytych umiejętności uzależniamy moment wprowadzenia rysunku człowieka, jako zadania trudniejszego i wymagającego rozrysowania.
Na zajęcia z malarstwa proponujemy technikę wodną – temperę lub akryl na gruntowanym papierze lub tekturze.
Uczniowie rysują i malują przy sztalugach.  
Przed terminem złożenia teczek z pracami na uczelnie artystyczne pomagamy w ramach ćwiczeń dokonać ich prezentacji oraz omawiamy całość dokonań ucznia.
Dla tych którzy nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach w pracowni proponujemy indywidualne konsultacje. Polegają na korekcie zadań wykonanych samodzielnie w domu oraz  omówieniu kolejnych ćwiczeń. Indywidualny tok nauki prowadzimy poza zajęciami grupowymi.
O  Z A J Ę C I A C H
rysunek4.JPG
rysunek5.jpg
Z A P I S Y  I  O P Ł A T Y
Zajęcia rozpoczynamy na połowy września i prowadzimy
do połowy czerwca.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko telefonicznie.
Osobom pragnącym zdawać na uczelnie artystyczne proponujemy uczestniczenie w zajęciach dwa razy
w tygodniu.
Ci, którzy będą mogli przychodzić tylko raz
w tygodniu, będą dostawali do wykonania w domu
dodatkowe zadania np. szkice, narysowanie autoportretu...  
 

Zajęcia odbywają się w godzinach 16-19 w dni
powszednie i od 10-13 w soboty
bez podziału na dni rysunku i malarstwa.

Jesteśmy elastyczni i jeżeli terminy proponowanych
zajęć nie będą pasowały, możemy je wspólnie ustalić.

  zajęcia 1 raz/tydzień – opłata uzależności od
     wielkości grupy
  zajęcia 2 razy/tydzień – opłata uzależności od
     wielkości grupy
  indywidualne konsultacje
     – pierwsze spotkanie – 80 zł, kolejne – 50 zł
zapisy przez cały rok
P1150994.JPG
G A L E R I A  
malarstwo4.jpg
tel. 22 671 70 08,     503 173 910      Warszawa,  Saska Kępa
S K O N T A K T U J  S I Ę  Z  N A M I
Karolina-zielony.jpg
obraz3-OlaOrz copy.jpg
Ola_rys2-maly.jpg
martwa-dzbanek.jpg
logo_szkola copy 1.tif
więcej...
GALERIA
portret.jpg