kontakt
Joanna-maluje.png
Profesjonalny kurs rysunku i malarstwa –  przygotowanie do egzaminów na wydziały artystyczne oraz zajęcia dla wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć swoje plastyczne umiejętności.

  zajęcia grupowe    zajęcia indywidualne    konsultacje

Intensywne przygotowanie do egzaminów. Przegląd teczek na ASP.
Studio rysunku i malarstwa  f o r m a
Claudia.png
malarstwoJ.png
Program naszego studia skierowany jest głównie do młodzieży pragnącej podjąć studia na kierunkach artystycznych.
Zajęcia prowadzone są przez artystów plastyków, absolwentów ASP w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach. Niewielkie grupy pozwalają na pełne wykorzystanie czasu w pracowni oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Solidna praca podczas zajęć
i wnikliwa korekta dają szansę na osięgnięcie dobrych rezultatów. Każdy uczestnik kursu może spodziewać się z naszej strony fachowości oraz rzetelności wykonywanych korekt.
Zasadniczo zajęcia trwają łącznie z korektami 3 godz. zegarowe, ale w pracowni można zostać dłużej i kontynuować pracę.
P r o g r a m   z a j ę ć :
  martwa natura
  nauka perspektywy
  portret
  szkice
  kompozycja
  ćwiczenia kolorystyczne
Dla osób zdających na Architekturę Wnętrz – dodatkowo ćwiczenia z kompozycji przestrzennej (papier, glina).
rysunek_z_gory.png
martwa-butelki.jpg
Na pierwszych kilku zajęciach uczniowie wykonują tylko rysunki i szkice (miękkie ołówki i węgiel).
W kolejnych tygodniach co drugie zajęcia wprowadzamy malarstwo.
Pierwsze tygodnie to rysunek martwej natury.
Od poziomu grupy i zdobytych umiejętności uzależniamy moment wprowadzenia rysunku człowieka, jako zadania trudniejszego i wymagającego rozrysowania.
Na zajęcia z malarstwa proponujemy technikę wodną – temperę lub akryl na gruntowanym papierze lub tekturze.
Uczniowie rysują i malują przy sztalugach.  
Przed terminem złożenia teczek z pracami na uczelnie artystyczne pomagamy w ramach ćwiczeń dokonać ich prezentacji oraz omawiamy całość dokonań ucznia.
Dla tych którzy nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach w pracowni proponujemy indywidualne konsultacje. Polegają na korekcie zadań wykonanych samodzielnie w domu oraz  omówieniu kolejnych ćwiczeń. Indywidualny tok nauki prowadzimy poza zajęciami grupowymi.
rysunekJoanna.jpg
Zajęcia rozpoczynamy od połowy września i prowadzimy
do połowy czerwca.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko telefonicznie.
Osobom pragnącym zdawać na uczelnie artystyczne proponujemy uczestniczenie w zajęciach dwa razy
w tygodniu.
Ci, którzy będą mogli przychodzić tylko raz
w tygodniu, będą dostawali do wykonania w domu
dodatkowe zadania np. szkice, narysowanie autoportretu...  
 

Zajęcia odbywają się w godzinach 16-19 w dni
powszednie bez podziału na dni rysunku i malarstwa.

Jesteśmy elastyczni i jeżeli terminy proponowanych
zajęć nie będą pasowały, możemy je wspólnie ustalić.

  zajęcia 1 raz/tydzień – opłata uzależności od
     wielkości grupy
  zajęcia 2 razy/tydzień – opłata uzależności od
     wielkości grupy
  indywidualne konsultacje
     – pierwsze spotkanie – 90 zł, kolejne – 80 zł
zapisy przez cały rok
butelki_rys.jpg
S K O N T A K T U J  S I Ę  Z  N A M I
więcej...
GALERIA
martwa-dzbanek.png
Picture1.png
P R O G R A M
Picture2.png
G A L E R I A  
Picture1.png
Z A P I S Y  I  O P Ł A T Y
Martwa-zielona.jpg
z dynia.png
Ola_rys.png
Picture1.png
O  Z A J Ę C I A C H
rysunek_Joanna.png
portretJoannaa.png
Maja.M.-mal.jpg
MalarstwoO.jpg
tel. 22 671 70 08,     731 214 022,     Warszawa,  Saska Kępa